Vysokovýkonné krok. motory
(2 fázové, 8 vývodov, 1.8°, nové )

NEMA 23

Typ: 23LC041-025-8W-xx-xx-0,5
Moment: 0,5 Nm
Menovitý prúd: 1,25A
Odpor vinutia: 0,76 Ohm
Menovité napätie: 0,94V
Indukcia: 0,75mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 41mm
Os: F6,F8
Hmotnosť: 0,48 kg

Cena: 24,- €

Typ: 23LC041-025-8W-xx-xx-1,0
Moment: 1,0 Nm
Menovitý prúd: 1,25A
Odpor vinutia: 0,9 Ohm
Menovité napätie: 1,1V
Indukcia: 1,5mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 51mm
Os: F8
Hmotnosť: 0,63 kg
Cena: 29,- €

Typ: 23SM056-028-8W-xx-xx-1,3
Moment: 1,3 Nm
Menovitý prúd: 1,4A
Odpor vinutia: 1,4 Ohm
Menovité napätie: 1,96V
Indukcia: 2,5mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 56mm
Os: F10
Hmotnosť: 0,71kg

Cena: 37,- €

Typ: 23LC064-025-8W-xx-xx-1,5
Moment: 1,5 Nm
Menovitý prúd: 1,25A
Odpor vinutia: 1,2 Ohm
Menovité napätie: 1,5V
Indukcia: 2,1mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 64mm
Os: F10
Hmotnosť: 0,89 kg
Cena: 48,- €

Typ: 23SM080-028-8W-xx-xx-1,7
Moment: 1,7 Nm
Menovitý prúd: 1,4A
Odpor vinutia: 2,3 Ohm
Menovité napätie: 3,2V
Indukcia: 4,5mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 80mm
Os: F10
Hmotnosť: 1,2 kg
Cena 48,- €

Typ: 23SM100-030-8W-xx-xx-2,0
Moment: 2,0 Nm
Menovitý prúd: 1,5A
Odpor vinutia: 1,4 Ohm
Menovité napätie: 2,1V
Indukcia: 3mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 100mm
Os: F10
Hmotnosť: 1,5 kg
Cena 68,- €

Typ: 23SM112-030-8W-xx-xx-2,5
Moment: 2,5 Nm
Menovitý prúd: 1,5A
Odpor vinutia: 1,5 Ohm
Menovité napätie: 2,3V
Indukcia: 3,8mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 112mm
Os: F10
Hmotnosť: 1,7 kg
Cena 88,- €

NEMA 34

Typ: 34C066-050-8W-xx-xx-2,8
Moment: 2,8 Nm
Menovitý prúd: 2,5A
Odpor vinutia: xx Ohm
Menovité napätie: xxV
Indukcia: xxmH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 66mm
Os: SB12
Hmotnosť: 0,84 kg
Cena 75,- €

Typ: 34SM080-050-8W-xx-xx-4,0
Moment: 4,0 Nm
Menovitý prúd: 2,5A
Odpor vinutia: 0,76 Ohm
Menovité napätie: 1,9V
Indukcia: 3,8mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 80mm
Os: SB12
Hmotnosť: 2,4 kg
Cena 90,- €

Typ: 34SM098-064-8W-xx-xx-6,4
Moment: 6,4 Nm
Menovitý prúd: 3,2A
Odpor vinutia: 0,85 Ohm
Menovité napätie: 2,6V
Indukcia: 3,5mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 95mm
Os: SB12 alebo SB14
Hmotnosť: 3,4 kg
Cena 99 ,- €

Typ: 34SM155-059-8W-xx-xx-12
Moment: 12 Nm
Menovitý prúd: 2,9A
Odpor vinutia: 1,5 Ohm
Menovité napätie: 4,35V
Indukcia: 9,4mH
Počet vývodov: 8
Dĺžka: 155mm
Os: SB14
Hmotnosť: 3,4 kg
Cena 199,- €

Každý motor je možné dodať v prevedení - os na obe strany - príplatok 200,-Sk

Vyhotovenie osi:

 

SB

F

Číslica za písmenamy znamená priemer v mm. !

Takto sa zapája motor k H1 ovladaču:Toto farebné rozlíšenie platí pre motory: 1,3Nm, 1,7Nm, 4,0Nm, 6,4Nm,12Nm
Takto sa zapája motor k H1 ovladaču. Toto farebné rozlíšenie káblov platí pre motory  2,0Nm, 2,5Nm, 2,8Nm
Číslica na začiatku označuje rozmer príruby. Príruba č 23 má tieto rozmery:
Príruba č 34 má tieto rozmery: