H2 PCB CNC Ovladač
(4D, kompaktný, bipolárny, mikro-step ovladač)


H2 PCB Ovladač je ovladač novej generácie určený pre malé CNC stroje ako aj hobby stroje. Pri jeho vývoji sa zúročily skúsenosti s predchádzajúcich výrobkov. Je určený na pohon štyroch osí / alebo menej/ na rôznych CNC strojoch. Ako napr.: frézky, gravírky, sústruhy , rezačky polistyrénu, automatické vŕtačky a pod.

Technické parametre: (PCB V2.0):

- Step/Dir systém, LPT port, pohon krokových motorov,
- 4D (4 motory), kompaktná konštrukcia,
- 2 fázové, bipolárne, micro-step riadenie,
- Nastviteľný microkrok: 1; 1/2; 1/8; 1/16,
- Zaťažitelnosť na fázu  max. DC 35V, 3.5A ,
- Tichá prevádzka
- 100kHz- max. krokovacia frekvencia,
- 4 stupňové nastavenie prúdu,
- 5 vstupov
- 1 relé( max. 230V, 3A ),
- 2 bity s TTL signálom - napr na riadenie otáčok vretena z Machu,
- Napájanie z jedného zdroja (integrovabý spínaný zdroj pre digit. časť),
- Ochrana proti prehriatiu,

Použiteľný softver:

- Mach3 CNC (Win2000, XP) [doporučené],
- TurboCNC (DOS),
- WinPC-NC (XP),
- CNCGraf (DOS),
- a pod.

Všeobecné predstavenie:


(Kép galéria. Nagyítás=klikk!)

H2 CNC Ovladač je schopný riadiť 1, 2, 3 a 4- osé stroje. Pri použití Mach 3 je možné logické spojenie dvoch osí a tak namontovať 2 motory na jednu os, prípadne urobiť pohon rezačky polystyrénu.


(H2 rendszer)

Na každý výstup je možné pripojiť jeden motor. (A; B; C; D). Zapojenie viacerých motorov na jeden výstup sa nedoporučuje!
Na 5 vstupov je možné pripojiť ľubovolné spínače, prípadne indukčné snímače a pod. Vstupy sú chránené diódami a 1 kOhm - ovým rezistorom. Reléovým výstupom sa dá riadiť spínanie obrábacieho motora. Pri väčších výkonoch sa doporučuje pomocné relé.
Prípojka Signal je 2 bitová TTL prípojka, ktorá umožňuje napr. riadenie otáčok vretena cez frekvenčný menič.Ale aj ako piata os a pod.
Na komunikáciu medzi PC a doskou sa používa bežný LPT kábel. Je vhodné použiť kvalitnejší a nie príliš dlhý.


Ovladač potrebuje jediný zdroj napätia a to je motorový zdroj, s ktorého si potom upravuje ostatné potrebné úrovne napätia.
Ovladač potrebuje chladenie - ideélne je použiť AC 24 V - ový ventilátor a pripojiť ho priamo k transformátoru.

 


(Možné mechanické ukotvenie, M8 alebo M5)


(M5 - ku je potrebné trochu upraviť)

Zdroj napätia:

Dovolené napätia zdroja je  DC 12-35V.  Prekročenie  35V môže spôsobiť poškodenie ovladača. Doporučený transformátor by mal byť :230/24V AC minimálne 20Ampérový mostík a  minimálne 10000uF-ový kondenzátor a medzi zdroj a ovladač doporučujem 10 A poistku. 


(tápegység kapcsolási rajza)

Jeden 160VA-ový, 230/24V- transzformátor je schopný utiahnuť 4 motory pri max. zaťažení 3,5 A. DC 35 V sa nesmie prekročiť ani v nezaťaženom stave.

Použiteľné krokové motory:


(krokový motor)

Ovladač má 2 fázový, bipolárny koncový stupeň. Preto je možné použiť 2 fázové motory. Pre dosiahnutie čo najväčšej rýchlosti a presného microkroku je vhodné používať motory s čo najmenším menovitým napätím a napätie zdroja držať na úrovni 30 - 35 V.  

Doporučené motory :

Motor Moment
[Nm]

23LC041-025-8W-xx-0.5

0.5

23LC051-025-8W-xx-1.0

1.0

23SM056-028-8W-xx-1.3

1.3

23LC064-025-8W-xx-1.5

1.5

23SM080-028-8W-xx-1.7

1.7

23SM100-030-8W-xx-2.0

2.0

23SM112-030-8W-xx-2.5

2.5

O motoroch tu!

Zapojenie motorov:


(prípojenie motorov)


Bipolárne motory sa pripájajú na konektor  L1 a L2. Poradie fáz nie je dôležité, lebo smer otáčania sa dá zmeniť v softvéry. Je vhodné stočiť káble jednotlivých fáz.   


(zapojenie bipolárnych motorov)

Zapojenie univerzálnych 8 vývodových motorov:


(8 vývodový motor)

Staršie motory majú väčšinou vysoké menovité napätie a a veľkú indukčnosť, preto nie sú veľmi vhodné. Ale pokial by niekto chcel, je možné ich zapojiť nasledovne...

- zapojenie unipolárnych motorov:

A B

( zapojenie unipolárnych motorov)

Medzi dvomi spôsobmi je zásadný rozdiel!

A mód: pri nižších rýchlosťiach vyšší moment. pri výšších naopak.

B mód: parametre zhodné z udanými pre daný motor. Od výrobcu. Toto je doporučené zapojenie.

Nastavenie prúdu:

2  jumpermy, je možné 4 rôznymi polohami nastaviť prúd pre každú os samostatne. Tieto jumpery sú označené nápisom Current.


(Current )

Jumper :

1

pozícia 1-2
na krátko

2
3
1

pozícia 2-3
na krátko

2
3

3.50A
2.62A
 
1.75A
0.70A

(nastavenie prúdu pomocou Current jumperov)

Bočný jumper s označením "Soft." je možné nastaviť budenie motora v kľude. V pozícii. "Rest"Sa dostanú na úroveň 0,7 A. Tým sa dosiahne lepšie chladenie ovladača aj motora. Toto však riadi softver a preto je potrebné aj softvérové nastavenie.

V pozícii "Full" je budenie stálé / priebežné a doporučuje sa keď softver nemá potrebné funkcie.

Rest (prerušované budenie)

Full (priebežné budenie)

( Jumper Soft)

Budenie signalizuje "Increase" LED . Keď svieti motory sú priebežne budené. Takto je možné kontrolovať  CNC softver a jeho nastavenie a fungovanie. (pri krokovaní musí svietiť, keď je nastavené  [Rest])!

Doporučené nastavenie prúdu:

Typ motora Moment
[Nm]
Current Jumper - nastavenie
[A]

23LC041-025-8W-xx-0.5

0.5 2.62

23LC051-025-8W-xx-1.0

1.0 2.62

23SM056-028-8W-xx-1.3

1.3 3.50

23LC064-025-8W-xx-1.5

1.5 2.62

23SM080-028-8W-xx-1.7

1.7 3.50

23SM100-030-8W-xx-2.0

2.0 3.50

23SM112-030-8W-xx-2.5

2.5 3.50


Nastavenie microkroku (micro-step):

Krokovanie(micro-step) je možné nastaviť pomocou "Micro" jumperov.


(Micro-Step jumper )

Full

 

1/2

 

1/16

 
   

1/8

(nastavenie micro-step )

Doporučené krokovanie je 1/16 alebo 1/8. Pri týchto nastaveniach sú vibrácie minimálne a menej sa doporučuje iba v prípade, že softver to nezvláda.

 
Mikro-step
Počet krokov na otáčku
[ Pri 1.8°-om motore]
Full 200
1/2 400
1/16 3200
1/8 1600

(S toto hodnotou je potrebné kalkulovať pri kalibrácii. )

Vstupy a výstupy:

H2 Ovladač je má niekoľko vstupov a výstupov, ich funkcie je možné nastaviť ľubovolne ale je potrebné v CNC siftvery nastaviť príslušné piny. Zapojenie jednotlivých pinov je na konci stránky. 


(5 x vstup a spoločný GND)


(zapojenie vstupov)


(Príklad zapojenia)

Toto zapojenie predpokladá použitie Machu.

Výstupy:

1- Reléový výstup,
2- Signal port (2 bitový, TTL výstup).

Relé:


(príklad zapojenia)

Pri pripojení motora je vhodné rozpojenie oboch vodičov a to najmä v prípade, keď nie je možné zabezpečiť že rozpojovaná bude " Fáza"

Signal a Power prípojky (Expansion port):


(Expansion port)

Power prípojka umožňuje napájanie ovladača piatej osi alebo alebo iného ovladača / napr ovládanie vretena:

Vcc GND GND Vcc

(Power prípojka)

A GND=0V, Vcc=+5V.

Signal prípojka je vlastne  2x TTL výstup. 

S1. GND GND S2.

(Sig- prípojka)

Charge Pump a PWM frekvenčné meniče je možné zapojiť takýmto spôsobom.

Presný popis bude uvedený na stránke E1 karta.


( E1-es karta)

PC nastavenia (softver):

Každý CNC ovladač riadi jednotlivé funkcie na podľa zapojenie jednotlivých bitov na LPT porte. Pre správnu komunikáciu je potrebné tieto bity nastaviť v sovtvéry.

I/O funkca: Funkcia/prípojka : LPT pin :
A motor  Step 3*
Dir 2
B motor Step 5*
Dir 4
C motor  Step 7*
Dir 6
D motor  Step 9*
Dir 8
Vstupy 
(Input)
GND/1. -
2. 10
3. 11
4. 12
5. 13
6. 15
Výstupy  Relé (Mill.) 14
S1 (Signal) 1*
S2 (Signal) 17*
Pihentetés
(Current Hi/Lo)
16*
* invertované znaky !

(tabulka bitov)

Mach3 nastavenia:


(Mach3 CNC softver)

Nastavenia sa nachádzajú v paneli  Config!


( miera!)


(Port,  Sherline 1/2 Pulse mode)

Kermel Speed je potrebné nastaviť podľa rýchlosti PC procesorra.

Sherline 1/2 Pulse mode je dôležité!

Nastavenie Port 1 môže byť pri  notebook-och iné. 


(motor Step/Dir signály)

Keď nebude zafajknuté Step Low - pohon bude neistý.


(vstupy)

Vstupy je možné zapojiť ľovoľne - toto je len je jedno možné nastavenie.


(výstupy)

Current Hi/Low - je potrebné nastaviť takto. Output #2 és #3 sú v tomto prípade TTL signály a umožňujú rôzne využitie.


(Mill. relé - spínanie obr. motora)

Tu sa nastavuje spínanie obr. motora a aj čas rozbehu a zastavenia.


Toto sú dôležité nastavenia pre správne fungovanie. Step per je vlastne kalibrácia a udáva počet krokov potrebných na 1 mm - závisí od nastaveného microkroku. Velocity je maximálna rýchlosť posunu a Acceleration je zrýchlenie. Hodnoty sa nastavujú pre každú os samostatne a zapamätajú sa pomocou tlačítka SAVE AXIS SETTINGS.


( plynulosť chodu motora.)

 

 

Príležitosť

Názov

cena:
H2 PCB CNC 4D Ovladač :
+

Zmontovaný a tesztovaný ovladač + záruka
iba 120,00,- €

H2 - Komplet  4D Ovladač :
 +

Zmontovaný a tesztovaný ovladač so zdrojom,

 ktorý stačí zapojiťv k motorom a PC + záruka

iba 250,00,- €

 
Krokové motory:

Ponuka je tu
Mach CNC softver:

Ponuka je tu